Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

SPOTKANIE MŁODZIEŻY DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ "EXODUS MŁODYCH"

W dniach 21-24 sierpnia 2012 roku w Zwierzyńcu odbyło się spotkanie młodzieży diecezji zamojsko-lubaczowskiej „Exodus Młodych”. Nauczyciele naszej szkoły( mgr Grażyna Szabat, mgr Barbara Zajączkowska, mgr Anna Momot-Kozłowska, mgr Jarosław Garbacki) pełnili całodobowe dyżury w ramach opieki i pierwszej pomocy.

Pełniąc tę służbę mieliśmy także możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Pani Barbara Zajączkowska i pani Grażyna Szabat przeprowadziły warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczestników exodusu.

Korzystając z obecności dużej liczby młodzieży rozdaliśmy wiele folderów i ulotek informacyjnych o naszej szkole.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu