Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

ROZDANIE INDEKSÓW 2014

Dnia 17 stycznia w naszej szkole miało miejsce uroczyste rozdanie indeksów uczniom i słuchaczom pierwszego roku kierunków: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

Pani Dyrektor Anna Schmidt przedstawiła listy osób wyróżnionych za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły, środowiska, osób niepełnosprawnych, wolontariat a także 100% frekwencję.

Spotkaniu towarzyszyła podniosła, odświętna atmosfera. Zgodnie z tradycją nauczyciele oraz każda z osób, które otrzymały z rąk swoich wychowawców, opiekunów indeks, zapalali świece, które są symbolem mądrości, porządku, ewolucji człowieka.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu