Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

01 WRZEŚNIA 2014 - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Nowy rok szkolny rozpoczynaliśmy jak co roku mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny. Uroczystości w szkole rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Na uroczystym spotkaniu w małej sali gimnastycznej, Pani Dyrektor Anna Schmidt powitała wszystkich zgromadzonych uczniów/słuchaczy oraz nauczycieli. Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie/słuchacze
z pierwszych klas. Przedstawiony został plan kształcenia na najbliższy rok szkolny oraz jego priorytety. Wszystkie przybyłe osoby zapoznane zostały z wynikami egzaminów zewnętrznych klas II oraz opiekuna medycznego.

Uczniowie i słuchacze klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

Po części oficjalnej uczniowie, słuchacze wraz z wychowawcami i opiekunami oddziałów udali się do sal lekcyjnych w celu zapoznania się z planem zajęć edukacyjnych. Omówione zostały także sprawy organizacyjne, niezbędne do dalszej współpracy.

I rok - Technik Masażysta – Alina Kołodziej
I rok - Technik Usług Kosmetycznych – Renata Jargieło - Wójcik
I rok - Opiekun Medyczny – Maria Zań
I rok - Technik Farmaceutyczny – Patrycja Kozakiewicz
II rok - Technik Masażysta – Anna Momot - Kozłowska
II rok - Technik Usług Kosmetycznych – Ewa Gadaj - Pałaszczuk
II rok - Technik Farmaceutyczny – Grażyna Szabat
II rok - Opiekun Osoby Starszej – Marzena Fugiel - Gut

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu