Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

TARGI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

20 maja 2015 roku kolejny raz zorganizowano w szkole
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców
Targi wiedzy i umiejętności

Targi zgromadziły w naszej szkole młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu. Spotkanie stało się dobrą sposobnością by przybliżyć historię i profil szkoły oraz zachęcić do wybrania jednego z kierunków kształcenia zawodowego jakie oferuje Szkoła. Targi Wiedzy i Umiejętności dostarczyły uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji pomagających dokonać świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej drogi edukacji. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania z uczniami i nauczycielami szkoły, jak również skorzystania z udziału w warsztatach organizowanych przez szkołę takich jak: masaż gorącymi kamieniami, masaż sportowy, masaż kosmetyczny, pierwsza pomoc przedmedyczna i podstawy resuscytacji, techniki plastyczne - decupage, zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, receptura farmaceutyczna, ziołolecznictwo. Ponadto działały punkty: pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru glikemii we krwi, oceny masy ciała, pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Targi wysoko ocenili sami uczestnicy, którzy podkreślali, że tego typu spotkania pozwalają lepiej poznać szkołę
i w bezpośredniej konfrontacji z uczniami i nauczycielami zrewidować swoje postrzeganie placówki.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu