Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

SZKOLENIE W RAMACH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

29 października 2014 roku odbyło się w naszej szkole szkolenie dla uczniów/słuchaczy oraz nauczycieli. Tematyka szkolenia poruszała tematykę uzależnień od narkotyków, dopalaczy, alkoholu i papierosów. Zajęcia prowadził certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień, Dyplomowany Lektor w dziedzinie alkoholizmu i narkomani, Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Arka Noego" - Artur Amenda.

Pan Artur prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów z całej Polski. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do odmawiania dilerom i kolegom promującym narkotyki i alkohol; poznanie brutalnej prawdy o uzależnieniach a także zastanowienie się nad samym sobą i swoją przyszłością w kontekście uzależnień. Po zajęciach przeprowadzana została dobrowolna, anonimowa mini-ankieta.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu