Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
organizuje
Konferencję metodyczno-szkoleniową
„Metody kształcenia w andragogice
a realizacja podstaw programowych w zawodach:
opiekun medyczny, opiekun osoby starszej”
która odbędzie się 24 listopada 2015r. w godz. 10.00 -15.00 w budynku
Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju ul. T. Kościuszki 127

Program konferencji:

10.00 – 10.15

Powitanie gości


10.15 – 11.45

Choroba Alzheimera - cywilizacyjne wyzwanie XXI wieku. Terapia pacjenta z demencją - mgr Edyta Długosz-Mazur, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „MEFAZJA” w Lublinie


11.50 – 12.45

Formy aktywizacji osób starszych na przykładzie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju - mgr Maria Piętak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów


12.45 – 13.15

Przerwa na kawę


13.15 – 14.00

Rola nauczyciela w procesie motywacji uczniów – mgr Ewa Łoś, doradca metodyczny


14.05 – 15.00

Realizacja podstaw programowych w zawodach: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej a przygotowanie dorosłych do sprawnego funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych – mgr Marzena Fugiel-Gut, nauczyciel MSZ w Biłgoraju


15.00

Obiad

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu