Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

UROCZYSTE ROZDANIE INDEKSÓW

w Medyczny Studium Zawodowym w Biłgoraju

Wykształcenie jest czymś, co prawie wszyscy otrzymują,
wielu przekazuje dalej a nieliczni posiadają

03 lutego 2016 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste rozdanie indeksów uczniom klas pierwszych kierunków: terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny
i słuchaczom kierunku opiekun medyczny.

Pani Dyrektor Anna Schmidt zaprezentowała wyniki klasyfikacji semestralnej. Wyczytane zostały nazwiska uczniów i słuchaczy wyróżnionych za wyniki w nauce, działania na rzecz szkoły, klasy, środowiska oraz wolontariat.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu