Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

01 września 2016 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017 Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą
w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny. Po mszy św. Przeszliśmy do szkoły. Tu spotkanie poprzedzone zostało wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Na uroczystym spotkaniu
w małej sali gimnastycznej, Pani Dyrektor, Anna Schmidt powitała wszystkich zgromadzonych uczniów/słuchaczy oraz nauczycieli. Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie/słuchacze z pierwszych klas. Wszystkie przybyłe osoby zapoznane zostały z wynikami egzaminów zewnętrznych klas II oraz opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie i słuchacze klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po części oficjalnej wszyscy udali się do sal lekcyjnych. W bieżącym roku szkolnym, uczniowie i słuchacze podjęli naukę na następujących kierunkach:
II rok - Terapeuta Zajęciowy – Maria Zań
II rok - Technik Masażysta – Czesława Tracz / Anna Momot - Kozłowska
II rok - Technik Usług Kosmetycznych – Sylwia Szkałuba / Ewa Gadaj - Pałaszczuk
II rok - Technik Farmaceutyczny – Elżbieta Odrzywolska
I rok - Technik Masażysta – Alina Kołodziej
I rok - Technik Usług Kosmetycznych – Renata Jargieło - Wójcik
I rok - Technik Farmaceutyczny – Patrycja Kozakiewicz
Opiekun Medyczny – Marzena Fugiel Gut
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – Barbara Zajączkowska

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu