Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

15 MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 03.12.2016r w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Biłgoraju odbył się 15 Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" Koło Terenowe w Biłgoraju. Uczniowie naszej szkoły w ramach wolontariatu pomagali w czynnościach organizacyjnych i w sprawnym przebiegu wszystkich konkurencji sportowych.

Udział uczniów naszej szkoły w różnych formach pomocy pozwala na rozbudzenie empatii, ukształtowanie właściwych cech i postaw wobec osób niepełnosprawnych i potrzebujących oraz ułatwia zrozumienie idei wolontariatu.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu