Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Ten dzień rozpoczęliśmy mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny. Naszą szkołę godnie reprezentował poczet sztandarowy. Po mszy przeszliśmy do szkoły. W małej sali gimnastycznej spotkaliśmy się: dyrekcja, nauczyciele, absolwenci oraz uczniowie/słuchacze już klas II.

Wychowawcy oraz opiekunowie oddziałów rozdali świadectwa ukończenia szkoły absolwentom:

  • II Technik Masażysta – Anna Momot – Kozłwska,
  • II Terapeuta zajęciowy - Maria Zań,
  • II Technik Usług Kosmetycznych – Ewa Gadaj-Pałaszczuk,
  • II Technik Farmaceutyczny – Elżbieta Odrzywolska,
  • Opiekun Medyczny – Marzena Fugiel - Gut,
  • Asystent osoby niepełnosprawnej – Barbara Zajączkowska.

Pani dyrektor Anna Schmidt podziękowała wszystkim za pracę, gratulowała absolwentom i uczniom klas II uzyskanych wyników w nauce. Wyczytała osoby wyróżnione za wysokie osiągnięcia w nauce, a także za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska oraz wolontariat.
Absolwenci wyróżnieni za naukę otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu