Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 13. 10. 2016 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli uczniowie, słuchacze, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.

Słuchacze i uczniowie kierunków: opiekun medyczny i Ir technik masażysta pod kierownictwem Pań: Marzeny Fugiel-Gut, Sylwii Szkałuby i Aliny Kołodziej przygotowali montaż słowno-muzyczny. Piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym, dziękując za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu