Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO - TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2016

W dniu 21. 10. 2016r w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się XIII Przegląd Twórczości Muzyczno - Teatralnej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" Koło Terenowe w Biłgoraju.

Po raz 13 w ramach wolontariatu uczniowie naszej szkoły z kierunków: technik masażysta i terapia zajęciowa pod opieką Pani Aliny Kołodziej czynnie uczestniczyli w tym projekcie, służąc pomocą osobom niepełnosprawnym.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości.

Lista wolontariuszy:

Balandyk Natalia, Fugiel Elwira, Karwan Karolina, Kowalska Diana, Korobczuk Urszula, Król Aleksandra, Maciukiewicz Natalia, Pieczykolan Ewa, Witko Ewa.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu