Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

98 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

"Czy aby jestem patriotą?
Zależy, kto pyta o to"

- Stanisław Jerzy Lec

Pod tym hasłem świętowaliśmy w tym roku 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji, uczniowie kierunków: II technik usług kosmetycznych oraz I i II technik farmaceutyczny pod kierunkiem Pani R. Jargieło-Wójcik i E. Odrzywolskiej, przygotowali akademię.

Niepodległość, nie jest nam dana raz na zawsze. Jest to rzeczywistość nieustannie tworzona przez kolejne pokolenia, o którą należy dbać, którą należy pielęgnować, którą należy szanować. Jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym jak podkreślał J. Piłsudski. Dlatego niepodległość powinna być przedmiotem naszej wspólnej odpowiedzialności.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu