Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny. Uroczystości w szkole rozpoczęte zostały wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Na uroczystym spotkaniu w małej sali gimnastycznej, pani dyrektor Anna Schmidt powitała wszystkich zgromadzonych uczniów/słuchaczy oraz nauczycieli. Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie/słuchacze pierwszych klas. Przybyłe osoby zapoznane zostały z wynikami egzaminów zewnętrznych, które odbyły się
w roku szkolnym 2016/2017.

Opiekun medyczny - 100%
Terapeuta zajęciowy - 90,9%
Technik farmaceutyczny - 83,3%
Technik masażysta - 70%
Asystent osoby niepełnosprawnej - 91,7%
Technik usług kosmetycznych
Kwalifikacja - A61 – 80%
A62 – 100%

Średnia zdawalność w szkole – 90,47%

Uczniowie i słuchacze klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Po części oficjalnej uczniowie, słuchacze wraz z wychowawcami/opiekunami udali się do sal lekcyjnych.

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie i słuchacze będą uczyć się na następujących kierunkach:

II rok - Technik Masażysta – wychowawca - Alina Kołodziej
II rok - Technik Usług Kosmetycznych – wychowawca - Renata Jargieło-Wójcik
II rok - Technik Farmaceutyczny – wychowawca - Patrycja Kozakiewicz
I rok - Technik Masażysta – wychowawca - Anna Momot–Kozłowska
I rok - Technik Usług Kosmetycznych – wychowawca - Sylwia Szkałuba
I rok - Technik Usług Kosmetycznych zaoczny – wychowawca - Ewa Gadaj-Pałaszczuk
I rok - Technik Farmaceutyczny – wychowawca - Elżbieta Odrzywolska
Opiekun Medyczny - zaoczny – wychowawca – Marzena Fugiel-Gut

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu