Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Ten dzień rozpoczęliśmy mszą św. w kościele pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny, gdzie reprezentował poczet sztandarowy. Po mszy przeszliśmy do szkoły. Spotkaliśmy się w sali gimnastycznej: dyrekcja, nauczyciele, absolwenci oraz słuchacze już klas II.

Wychowawcy oddziałów rozdali świadectwa ukończenia szkoły absolwentom:

  • II technik masażysta – Alina Kołodziej
  • II technik usług kosmetycznych – Renata Jargieło-Wójcik
  • II technik farmaceutyczny – Patrycja Kozakiewicz
  • opiekun medyczny zaoczny – Marzena Fugiel - Gut

Pani dyrektor Anna Schmidt podziękowała wszystkim za pracę, gratulowała absolwentom i słuchaczom klas II uzyskanych wyników w nauce. Wyczytała osoby wyróżnione za wysokie osiągnięcia w nauce, a także za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska oraz wolontariat. Absolwenci wyróżnieni za naukę otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów. Byli to:

  • II technik masażysta: Witko Ewa za wyniki w nauce (średnia ocen 5,05), za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska i wolontariat Rybak Marzena za wyniki w nauce (średnia ocen 5,00), za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska i wolontariat
  • II technik farmaceutyczny: Cap Jowita za wyniki w nauce (średnia ocen 5,12)
  • II technik usług kosmetycznych: Rak Joanna za wyniki w nauce (średnia ocen 5,17), za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska i wolontariat
  • opiekun medyczny zaoczny: Dubiel – Zadworna Agnieszka za wyniki w nauce (średnia ocen 5,23), za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu