Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ" - HASŁEM XVII DNIA PAPIESKIEGO

Stanowi zaproszenie i znak tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża Polaka.

10 października 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. Młodzież II roku technika farmaceutycznego pod kierunkiem pani Patrycji Kozakiewicz przygotowała piękny montaż słowno-muzyczny. Bardzo ważne w życiu są chwile zastanowienia, zadumy nad tym jak żyjemy, jakimi wartościami kierujemy się na co dzień, jacy jesteśmy w kontaktach z drugim człowiekiem.

Papież powiedział, że nadzieja jest w tym, że zło można zwyciężyć. Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj, zło można zwyciężyć tylko dobrem. I to jest nadzieja.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu