Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

UROCZYSTE WRĘCZENIE INDEKSÓW

„Wiedza jest lekarstwem duszy” - Filimon Joannis

15 lutego 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie indeksów słuchaczom pierwszego roku kierunków dziennych: technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych oraz technik masażysta.

Pani Dyrektor Anna Schmidt gratulowała wszystkim zebranym zaliczenia pierwszego semestru oraz wysokich wyników w nauce. Każda z osób, która odebrała indeks zapalała świecę. Świecę, której światło rozprasza mrok ciemności pozwala nam widzieć rzeczy takimi, jakimi one są, a więc światło jest symbolem prawdy. Światło rozjaśnia mroki niewiedzy, kłamstwa i grzechu. Świeca jest również symbolem naszej ofiary. Paląca się świeca ofiaruje swój wosk, przemienia się w ogień i światłość. Płomień świecy zawsze dąży ku górze podobnie jak my, którzy pogłębiając i poszerzając swoją wiedzę stajemy się bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi ludźmi.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu