Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy mszą świętą w sanktuarium Św. Marii Magdaleny. Uroczystości w szkole rozpoczęte zostały wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Na spotkaniu w małej sali gimnastycznej, pani dyrektor Alina Kołodziej powitała wszystkich zgromadzonych słuchaczy oraz nauczycieli. Szczególnie ciepło powitani zostali słuchacze pierwszych klas. Przybyłe osoby zapoznane zostały z wynikami egzaminów zewnętrznych.

Opiekun medyczny - 100%
Technik farmaceutyczny - 88,9%
Technik masażysta - 100%
Technik usług kosmetycznych
Kwalifikacja - AU61 – 91,7%
- A62 – 100%
Technik usług kosmetycznych - zaoczny
Kwalifikacja - AU61 – 91,7%
- A62 – 100%

Średnia zdawalność w szkole – 95,77%

Słuchacze klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Tego dnia również pani P. Kozakiewicz przedstawiła prezentację dotyczącą życiorysu Danuty Siedzikówny ps. Inka, sanitariuszki i łączniczki 5. Wileńskiej Brygady AK, która została zamordowana w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku.
Po części oficjalnej wszyscy udali się do sal lekcyjnych, aby spotkać się ze swoimi opiekunami.

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie i słuchacze będą uczyć się na następujących kierunkach:

I rok - Technik Usług Kosmetycznych zaoczny – wychowawca - Renata Jargieło-Wójcik
Technik Sterylizacji Medycznej zaoczny – wychowawca - Patrycja Kozakiewicz
II rok - Technik Usług Kosmetycznych zaoczny – wychowawca - Ewa Gadaj-Pałaszczuk
II rok - Technik Masażysta – wychowawca - Marzena Fugiel-Gut
II rok - Technik Usług Kosmetycznych – wychowawca - Adam Paczwa
II rok - Technik Farmaceutyczny – wychowawca - Elżbieta Odrzywolska
Asystentka Stomatologiczna - wychowawca – Beata Szubiak

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu