Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

Pierwsza pomoc w Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

W dniu 19 marca 2019 roku słuchaczki naszej szkoły uczestniczyły w ramach współpracy międzyszkolnej w pokazach z zakresu pierwszej pomocy i promocji zdrowia. Prezentowały uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej i dziecka. Wyjaśniały jak należy postępować w różnych sytuacjach, np. w przypadku zasłabnięcia, urazu otwartego z ciałem obcym w ranie, w przypadku zadławienia, ataku epileptycznego a także podczas upadku np. z roweru. Promowały bezpieczne zachowanie w szkole i w domu.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu