Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Słuchacze naszej szkoły z kierunków: II r. Technik Masażysta, II r. Technik Usług Kosmetycznych- dz, II r. Technik Farmaceutyczny 25 kwietnia 2019r. uczestniczyli jako pozoranci na obiektach OSiR w Biłgoraju, gdzie po raz kolejny odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych PCK.
Głównym celem mistrzostw Pierwszej Pomocy jest podniesienie wiedzy z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz upowszechniania zasad bezpieczeństwa podczas wypadków.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu