Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Możliwość kształcenia w formach: młodzieżowej, stacjonarnej, zaocznej i kursu. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowanie osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka,
 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • elementy anatomii i patologii człowieka,
 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,
 • działalność gospodarcza,
 • umiejętności opiekuńcze,
 • terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • praktyki zawodowe,
 • język migowy.

Czas trwania nauki:

 • 1 rok,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca pracy, które zajmują asystenci osoby niepełnosprawnej to:

 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • kluby samopomocy,
 • ośrodki wsparcia,
 • świetlice terapeutyczne,
 • fundacje i stowarzyszenia, działające na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności zajmujący się chorymi na sm, osobami z upośledzeniem umysłowym, osobami niewidomymi i głuchoniemymi, niesprawnymi dziećmi i młodzieżą( autyzm, dziecięce porażenie mózgowe i in.), prywatne praktyki pracy socjalnej,
 • zakłady opiekuńczo - lecznicze,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym wsparcia dziennego,
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • szpitale specjalistyczne.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu