Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

HIGIENISTKA STOMOTOLOGICZNA

Możliwość kształcenia w formie dziennej i stacjonarnej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowanie na bierząco sprzętu stosowanego w stomatologii
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,

Przedmioty nauczania:

 • podstawy higieny dentystycznej,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwsza pomoc,
 • prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego,
 • podstawy stomatologii,
 • profilaktyka i edukacja w stomatologii,
 • język migowy,
 • pracownia zasad i technik pracy higienistki stomatologicznej,
 • pracownia profilaktyki i edukacji w stomatologii,
 • praktyki zawodowe,
 • wychowanie fizyczne.

Czas trwania nauki:

 • 2 lata,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca zatrudnienia:

 • gabinety stomatologiczne,
 • poradnie stomatologiczne.

katalog nie zawiera zdjęć !

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu