Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe   4 – 17 stycznia 2021 r.
4. Zakończenie semestru   31 stycznia 2021 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna   4 – 6 kwietnia 2021 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   26 czerwca 2021 r.
7. Ferie letnie   27 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 listopada 2020 r.
2 listopada 2020 r.
11 listopada 2020 r.
1 stycznia 2021 r.
6 stycznia 2021 r.
1 maja 2021 r.
3 maja 2021 r.
3 czerwca 2021 r.
4 czerwca 2021 r.