Asystentka stomatologiczna

Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry – dziennie lub stacjonarnie), kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Praktyki zawodowe odbywają się:

 • gabinetach dentystycznych.

Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • anatomia, fizjologia i patologia,
 • zdrowie publiczne,
 • pierwsza pomoc,
 • podstawy stomatologii,
 • pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej,
 • pracownia podstaw pomocy stomatologicznej,
 • praktyki zawodowe,
 • język migowy,
 • bhp.

Asystentka stomatologiczna posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii,
 • przygotowania, konserwowania, dekontaminacji narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.