Higienistka stomatologiczna

Zawód higienistki stomatologicznej jest to przyszłościowy, ciągle rozwijający się kierunek. Zajmuje się ona edukowaniem pacjentów i profilaktyką stomatologiczną. Samodzielnie wykonuje zabiegi stomatologiczne, takie jak: usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, lakierowanie, lakowanie, wybielanie. Może również asystować lekarzowi dentyście podczas zabiegów stomatologicznych.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry – dziennie lub stacjonarnie), kończy się państwowym egzaminem zawodowym. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk zawodowych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych. Praktyki zawodowe odbywają się w :

 • gabinetach dentystycznych,
 • gabinetach specjalistycznych np. chirurgicznych lub protetycznych,
 • szkole, przedszkolu,
 • szpitalu.

 Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • podstawy higieny dentystycznej,
 • zarys psychologii,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwsza pomoc,
 • prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego,
 • podstawy stomatologii,
 • profilaktyka i edukacja w stomatologii,
 • język migowy,
 • bhp,
 • pracownia zasad i technik pracy higienistki stomatologicznej,
 • pracownia profilaktyki i edukacji w stomatologii,
 • praktyki zawodowe.

Higienistka stomatologiczna posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej,
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną,
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w poradniach i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach oraz prowadzić  własną działalność gospodarczą.