Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się dziećmi wychowując je, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. W tym celu musi nawiązać z dzieckiem kontakt zarówno werbalny jak i pozawerbalny. Opiekunka powinna jak najlepiej poznać powierzone jej dzieci, a w szczególności ich tempo rozwoju, zachowania oraz charakter. Kształcenie w naszej szkole przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry – dziennie, stacjonarnie lub zaocznie) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu opiekunka dziecięca. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • żłobkach.

Program zajęć obejmuje:

 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwsza pomoc,
 • wychowanie i edukacja dziecka,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego,
 • język migowy,
 • pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością,
 • choroby wieku dziecięcego,
 • pracownia pielęgnowania dziecka,
 • pracownia wychowania dziecka,
 • pracownia wychowania przez sztukę,
 • pracownia umiejętności interpersonalnych,
 • praktyki zawodowe,
 • bhp.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły Policealnej – medycznego studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • żłobku,
 • przedszkolu,
 • środowisku domowym,
 • hospicjum.

Opiekunka dziecięca posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Istotą zawodu opiekunka dziecięca jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego. Jest to zawód który wymaga takich cech charakteru jak empatii, tolerancji, delikatności, wrażliwości, jak również obowiązkowości i odpowiedzialności, ponieważ dziecko można bardzo łatwo skrzywdzić.