Opiekun medyczny

Uruchomienie kierunku kształcenia: OPIEKUN MEDYCZNY jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia. Postanowiono, że opiekunowie medyczni wyręczą pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami. Do ich zadań należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

 Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry – dziennie, stacjonarnie lub zaocznie), prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:

 • domu pomocy społecznej,
 • szpitalu,
 • sanatorium.

 Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • anatomia i fizjologia,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • pierwsza pomoc,
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • pracownia opieki i pielęgnacji,
 • praktyki zawodowe,
 • język migowy,
 • bhp.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • domach pomocy społecznej,
 • szpitalach,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • hospicjach i zakładach opieki terminalnej.

 Opiekun medyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenia i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki poziom oferuje Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.