Technik farmaceutyczny

Zawód farmaceuty jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na dzisiejszym rynku pracy. Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli przede wszystkim praktyczne umiejętności z zakresu obrotu, przerobu, administracji i kontroli środków farmaceutycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu medycznego. Szkoła posiada własne laboratorium analizy leków, pracownię technologii postaci leku, pracownię analizy chemicznej, pracownię zielarską i salę komputerową.

 Organizacja nauki:

Nauka trwa 2,5 roku  (pięć semestrów – dziennie)  kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika farmaceutycznego. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • aptekach,
 • szpitalach,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego,
 • hurtowniach farmaceutycznych.

 Program zajęć obejmuje:

 • język angielski zawodowy,
 • pierwsza pomoc,
 • kosmetyki i suplementy w aptece,
 • programy apteczne,
 • język migowy,
 • bhp,
 • anatomia i fizjologia,
 • zarys psychologii,
 • zdrowie publiczne,
 • technologia postaci leków,
 • farmakologia,
 • analiza leków,
 • farmakognozja,
 • pracownia technologii postaci leków,
 • pracownia analizy leków,
 • pracownia farmakognozji,
 • pracownia apteczna,
 • praktyki zawodowe,
 • wychowanie fizyczne.

 Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych,
 • punktach aptecznych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • laboratoriach przemysłu: farmaceutycznego, zielarskiego, chemicznego, drogeryjnego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • inspekcji farmaceutycznej.

 Technik farmaceutyczny posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzania preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzania płynów infuzyjnych, przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywania leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,współuczestniczenia w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Technik Farmaceutyczny tworzy średni personel medyczny pracujący w aptekach wszystkich rodzajów, sklepach drogeryjnych, zielarskich, magazynach i hurtowniach leków i artykułów sanitarnych.