Technik masażysta

Słuchacze przygotowywani są do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, profilaktycznych, relaksacyjnych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych, kształcenie na kierunku technik masażysta realizujemy przede wszystkim poprzez zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych pracowniach. Pozwala to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry – dziennie lub stacjonarnie) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technik masażysta. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • szpitalu,
 • sanatorium,
 • żłobku.

Program zajęć obejmuje:

 • język angielski zawodowy,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • informatyka w zawodzie,
 • zdrowie publiczne,
 • podstawy masażu,
 • anatomia i fizjologia,
 • zarys psychologii,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • pierwsza pomoc,
 • teoria masażu medycznego,
 • teoria masażu sportowego,
 • odnowa biologiczna,
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii,
 • pracownia masażu medycznego,
 • pracownia masażu sportowego,
 • pracownia odnowy biologicznej,
 • pracownia fizjoterapii,
 • pracownia podstaw masażu,
 • praktyki zawodowe,
 • bhp,
 • język migowy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik,
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach,
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej,
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach SPA,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • klubach sportowych.

Technik masażysta posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej,
 • wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych,
 • wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta tworzy średni personel medyczny. Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.