Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny. Odpowiada za zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w placówkach medycznych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach masażu.

 Organizacja nauki:

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry – dziennie, stacjonarnie lub zaocznie) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika sterylizacji medycznej. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zdrowie publiczne,
 • zarys psychologii,
 • anatomia fizjologia i patologia,
 • podstawy mikrobiologii i nauki o zakażeniach,
 • pierwsza pomoc,
 • podstawy dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych,
 • pracownia dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych,
 • praktyki zawodowe,
 • bhp,
 • język migowy.

 Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • sterylizatorniach centralnych,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • pracowniach mikrobiologii itp.

Technik sterylizacji medycznej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń,
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji  i sterylizacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Jest to zawód medyczny ukierunkowany w swoim działaniu na zapewnieniu odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Dlatego tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym pracownikom.

Chcesz zdobyć zawód medyczny z przyszłością, który pozwoli Tobie na podjęcie pracy we wszystkich miejscach, w których używane są sterylnie czyste narzędzia, ten kierunek jest dla Ciebie!