Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOLE POLICEALNEJ - MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM

Szkoła oferuje:

  • profesjonalną kadrę,
  • bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt,
  • pełnowymiarową salę gimnastyczną, z zapleczem,
  • praktyki zawodowe prowadzone we wzorcowych placówkach służby zdrowia, wychowawczych i opiekuńczych,
  • bibliotekę z czytelnią,
  • pracownię komputerową z dostępem do internetu,
  • wsparcie pedagogiczne i psychologicze,
  • naukę języków obcych,
  • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
  • wycieczki szkoleniowe.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu