O szkole

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju to specjalistyczna placówka edukacyjna przygotowująca do pracy w służbach medycznych i społecznych już od 1962 roku.

Obecnie jest jedyną tego rodzaju szkołą w powiecie biłgorajskim.

Swoim słuchaczom gwarantuje możliwość zdobycia konkretnych umiejętności cenionych przez polskich i zagranicznych pracodawców.

Kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonych specjalistów i jest całkowicie bezpłatne.

Szkoła uczy etyki zawodu, samodyscypliny, pracy zespołowej i kreatywności. Bardzo duży nacisk kładzie na praktyczną naukę zawodu, która odbywa się w nowocześnie wyposażonych gabinetach, a także u przyszłych pracodawców.

Dzięki wieloletniej działalności na rynku posiada wysoki, europejski poziom nauczania, czego efektem są dobre wyniki egzaminów zawodowych.

Do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju uczęszcza zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, pracujące, posiadające rodziny. Umożliwiają to trzy formy kształcenia: dzienna, stacjonarna i zaoczna.

Kadra nauczycielska jest otwarta i nastawiona na indywidualne podejście do słuchacza, dlatego z łatwością proces adaptacyjny przechodzą te osoby, które miały dłuższą przerwę w nauce.

Po zakończeniu edukacji, absolwenci otrzymują dyplom zawodowy honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Ogromnym plusem jest również świetna lokalizacja samej placówki. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły – w Biłgoraju, na ulicy Tadeusza Kościuszki 127.

Obecnie kształcimy w następujących zawodach okołomedycznych:

  • Opiekun Medyczny
  • Technik Sterylizacji Medycznej
  • Higienistka Stomatologiczna
  • Asystentka Stomatologiczna
  • Technik Usług Kosmetycznych
  • Technik Masażysta
  • Terapeuta Zajęciowy
  • Opiekun Osoby Starszej
  • Opiekunka Dziecięca
  • Technik Farmaceutyczny