Historia szkoły

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Wpływ na powstanie szkoły miał dynamiczny rozwój służby zdrowia na Lubelszczyźnie i dotkliwy brak pielęgniarek w istniejących oraz powstających szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.

Do szkoły przyjmowano tylko dziewczęta – absolwentki szkoły podstawowej. W 5-letnim cyklu kształcenia uczennice zdobywały wykształcenie średnie ogólne i zawodowe otrzymując tytuł pielęgniarki.

Szkoła początkowo nie posiadała własnej bazy dydaktycznej, zajęcia odbywały się w budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. T. Kościuszki oraz w drewnianym budynku adaptowanym na potrzeby szkoły i internatu, który znajdował się u zbiegu ulic Hanki Sawickiej i Tadeusza Kościuszki.

Własny budynek szkoła otrzymała w 1965 roku, odtąd warunki nauki dla coraz większej rzeszy uczennic znacznie się poprawiły. W nowym budynku znajdowały się sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia biurowe, szatnia i sanitariaty. W tym samym roku szkole nadano imię Armii Ludowej.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kształcenie policealne i pomaturalne Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1974 roku z dniem 1 września utworzono Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju i rozpoczęto kształcenie młodzieży na 2-letnim Wydziale Pielęgniarskim.

W 1995 roku zakończono kształcenie pielęgniarek na poziomie licealnym, a w 2001 roku na poziomie pomaturalnym.

Obecnie Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju kształci młodzież i dorosłych w dziesięciu najbardziej poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach obszaru medyczno-społecznego.

Dyrektorami szkoły kolejno byli: Edward Pająk, Edward Grządziela, Marianna Koman, Jan Baryła, Marian Klecha, Helena Lalik, Romana Korpal, Czesława Tracz, Anna Schmidt, Alina Kołodziej.

W zbiorach Izby Pamięci znajdują się Kroniki Szkolne, Monografia Szkoły, kroniki organizacji szkolnych, kroniki klasowe, kroniki z wycieczek i obozów, kroniki wydarzeń sportowych, zbiór fotografii z różnych okresów działalności szkoły. Honorowe miejsce zajmuje Sztandar Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. W gablotach umieszczono puchary otrzymane za szczególne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia uczniów w innych dziedzinach.

W 50-letnim okresie działalności edukacyjnej ogółem mury szkoły opuściło:

 • 1688 absolwentów Liceum Medycznego z tytułem zawodowym pielęgniarka wykształconych na poziomie licealnym (w tym 1 mężczyzna),
 • 1614 absolwentów Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju (w różnych specjalnościach).

WAŻNE DATY W HISTORII SZKOŁY

 • 1962 rok – utworzenie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Biłgoraju,
 • 1965 rok – oddanie do użytku budynku szkoły oraz nadanie szkole imienia Armii Ludowej,
 • 1968 rok – szkoła otrzymuje od komitetu rodzicielskiego sztandar Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. Armii Ludowej w Biłgoraju,
 • 1972 rok – zmiana nazwy szkoły na Liceum Medyczne w Biłgoraju,
 • 1972 rok – jubileusz 10-lecia Szkoły,
 • 1974 rok – utworzenie Medycznego Studium Zawodowego i rozpoczęcie kształcenia na wydziale pielęgniarskim,
 • 1975 rok – utworzenie wydziału higiena stomatologiczna,
 • 1977 rok – utworzenie wydziału higiena szkolna,
 • 1982 rok – Jubileusz 20-lecia Szkoły,
 • 1991 rok – rozpoczęcie kształcenia w zawodzie dietetyk,
 • 1992 rok – Jubileusz 30-lecia Szkoły,
 • 1995 rok – zakończenie kształcenia pielęgniarek na poziomie licealnym,
 • 1995 rok – ufundowanie sztandaru dla Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju z hasłem “Wiedzą i Czynem Służymy Zdrowiu Człowieka”,
 • 2000 rok – utworzenie wydziału fizjoterapii,
 • 2001 rok – zakończenie kształcenia pielęgniarek na poziomie pomaturalnym,
 • 2002 rok – utworzenie wydziału terapii zajęciowej.
 • 2002 rok – Jubileusz 40-lecia Szkoły,
 • 2005 rok – utworzenie kierunku technik usług kosmetycznych,
 • 2006 rok – zakończenie kształcenia technika fizjoterapii,
 • 2006 rok – utworzenie kierunku technik masażysta,
 • 2007 rok – wprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych,
 • 2007 rok – utworzenie kierunku ratownik medyczny,
 • 2009 rok – utworzenie kierunku opiekun medyczny,
 • 2009 – 2012 rok – realizacja unijnego projektu systemowego Województwa Lubelskiego “Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”,
 • 2012 rok – rezygnacja z kształcenia na kierunku dietetyk,
 • 2012 rok – ostatni nabór na kierunek ratownik medyczny,
 • 2012 rok – Jubileusz 50-lecia Szkoły.

Więcej informacji o historii szkoły – monografia