Opiekun osoby starszej

Opiekun osoby starszej to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia. Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, karmienie, podawanie leków.

 Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry – dziennie, stacjonarnie lub zaocznie), prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:

 • placówce pomocy społecznej.

 Program zajęć obejmuje:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • zdrowie publiczne,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • opieka nad osobą starszą,
 • podstawy gerontologii i geriatrii,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwsza pomoc,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • pracownia organizacji czasu wolnego,
 • pracownia opieki i pielęgnacji,
 • praktyki zawodowe,
 • język migowy,
 • bhp.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • oddziałach szpitalnych,
 • hospicjach,
 • placówkach pomocy społecznej,
 • środowisku domowym osoby starszej.

 Opiekun osoby starszej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawania i pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych u osoby starszej,
 • aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Z racji tego, że praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna, proces kształcenia i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki poziom oferuje Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju.