Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Nauka w formie stacjonarnej i zaocznej, trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych u osoby starszej,
 • aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Przedmioty nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • zdrowie publiczne,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • opieka nad osobą starszą,
 • podstawy gerontologii i geriatrii,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwsza pomoc,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • pracownia organizacji czasu wolnego,
 • pracownia opieki i pielęgnacji,
 • praktyki zawodowe,
 • język migowy.

Czas trwania nauki:

 • 2 lata,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca pracy które zajmują opiekunowie osoby starszej to:

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • środowisko domowe osoby starszej,
 • oddziały szpitalne,
 • hospicja,
 • placówki pomocy społecznej.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu