Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Możliwość kształcenia w formie młodzieżowej, stacjonarnej i zaocznej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
 • promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych,
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Przedmioty nauczania:

 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zarys psychologii,
 • anatomia i fizjologia,
 • pierwsza pomoc,
 • wychowanie i edukacja dziecka,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego,
 • język migowy,
 • pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością,
 • choroby wieku dziecięcego,
 • pracownia pielęgnowania dziecka,
 • pracownia wychowania dziecka,
 • pracownia wychowania przez sztukę,
 • pracownia umiejętności interpersonalnych,
 • praktyki zawodowe,
 • wychowanie fizyczne.

Czas trwania nauki:

 • 2 lata,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca zatrudnienia:

 • żłobki,
 • przedszkola,
 • hospicja, oddziały szpitalne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • jako niania podczas nieobecności rodziców.

katalog nie zawiera zdjęć !

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu