Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Nauka w formie kursu, trwa 1 rok, trzy dni w tygodniu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Przedmioty nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • działalnośc gospodarcza,
 • podstawy psychologii,
 • wybrane zagadnienia z socjologii,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • organizacja opieki środowiskowej,
 • informatyka,
 • język angielski zawodowy,
 • umiejętności opiekuńcze,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • trening umiejętności społecznych,
 • język migowy,
 • praktyka zawodowa.

Miejsca zatrudnienia:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki adaptacyjne,
 • domy pomocy społecznej,
 • oddziały szpitalne,
 • szkoły,
 • instytucje organizujące pomoc osobom niepełnosprawnych,
 • środowiskowe domy samopomocy.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu