Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

1. Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju z dnia 31.08.2020 r.

2. Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19, obowiązująca na terenie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju

3. Procedury obowiązujące nauczycieli szkoły

4. Procedury obowiązujące pracowników administracji szkoły

5. Procedury obowiązujące pracowników obsługi szkoły

6. Procedury obowiązujące słuchaczy

7. Procedury na wypadek stwierdzenia u pracownika podejrzenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

8. Procedury na wypadek stwierdzenia u słuchacza podejrzenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

9. Procedura realizacji zajęć wychowania fizycznego

10. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej