Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

PROGRAMY NAUCZANIA DLA ZAWODÓW

TECHNIK MASAŻYSTA 325402

Nr szkolnego programu nauczania: TM 325402-2/2017 - dla 2 roku, TM 325402-1/2018 - dla 1 roku
Kwalifikacja: MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

OPIEKUN MEDYCZNY 532102

Nr szkolnego programu nauczania: OM-Ds 532102-4/2018
Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207

Nr szkolnego programu nauczania: TUK 514207-3/2017 - dla 2 roku, TUK 514207-2/2018 - dla 1 roku
TUK-Dz 514207-5/2017 - dla kierunku zaocznego
Kwalifikacje:
AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

TECHNIK FARMACEUTYCZNY 321301

Nr szkolnego programu nauczania: TF 321301-1/2017 - dla 2 roku
Kwalifikacja: MS.17. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

Nr szkolnego programu nauczania: OD 325905-3/2018
Kwalifikacja: MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104

Nr szkolnego programu nauczania: TSM-Dz 321104-5/2018
Kwalifikacja MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

Nr szkolnego programu nauczania: AON-Dz 341201-6/2018
Kwalifikacja MS.08. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101

Nr szkolnego programu nauczania: AS-Ds 325101-7/2018
Kwalifikacja MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu