Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

PROJEKT UNIJNY "ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY"

efs

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W BIŁGORAJU

bierze udział w realizacji projektu systemowego - Województwa Lubelskiego

"Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny"

współfinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Termin realizacji projektu: od 01 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r.

W ramach projektu, młodzież kształcąca się w szkole, będzie mogła skorzystać z zajęć pozalekcyjnych, oraz kursów specjalistycznych, takich jak:

 • wybrane techniki informacyjne - ITI,
 • podstawy języka angielskiego (wersja uzawodowiona),
 • asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych,
 • podstawy języka migowego,
 • arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio-psycho-społecznych,
 • techniki BLS/AED,
 • masaż sportowy,
 • masaż kosmetyczny,
 • opiekun kolonijny.

Na realizację tych zadań zaplanowano - 237 300 PLN.

W ramach projektu szkoła otrzyma również środki na doposażenie pracowni nowego kierunku kształcenia - opiekun medyczny w kwocie 24 850 PLN.

Zdobyte przez słuchaczy umiejętności i kwalifikacje zwiększą konkurencyjność zawodową, zdolności adaptacyjne, umożliwią płynne wejście na rynek pracy, spowodują wzrost aspiracji zawodowych i atrakcyjności społecznej.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobywania kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania, gwarantuj±cych sukces zawodowy w kraju i Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do słuchaczy wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych przez szkołę tj.:

 • ratownik medyczny (2 letni),
 • technik usług kosmetycznych (2 letni),
 • terapeuta zajęciowy (2 letni),
 • technik masażysta (2 letni),
 • dietetyk (2 letni),
 • opiekun medyczny (roczny).

Osoby posiadające wykształcenie średnie i zainteresowane własnym rozwojem zawodowym zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu