Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Nauka w formie dziennej (5 dni w tygodniu) kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych,
 • wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów,
 • uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Przedmioty nauczania:

 • język angielski zawodowy,
 • pierwsza pomoc,
 • kosmetyki i suplementy w aptece,
 • programy apteczne,
 • język migowy,
 • anatomia i fizjologia,
 • zarys psychologii,
 • zdrowie publiczne,
 • technologia postaci leków,
 • farmakologia,
 • analiza leków,
 • farmakognozja,
 • pracownia technologii postaci leków,
 • pracownia analizy leków,
 • pracownia farmakognozji,
 • pracownia apteczna,
 • praktyki zawodowe,
 • wychowanie fizyczne.

Czas trwania nauki:

 • 2,5 roku,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca pracy które zajmują technicy farmaceutyczni to:

 • apteki,
 • sklepy zielarsko - medyczne,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • laboratoria naukowo - badawcze i kontrolne.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu