Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

TECHNIK MASAŻYSTA

Możliwość kształcenia w formach: młodzieżowej i stacjonarnej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • wykonywania masażu medycznego,
 • wykonywania masażu sportowego,
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Przedmioty nauczania:

 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • zdrowie publiczne,
 • podstawy masażu,
 • anatomia i fizjologia,
 • zarys psychologii,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • pierwsza pomoc,
 • teoria masażu medycznego,
 • teoria masażu sportowego,
 • odnowa biologiczna,
 • wybrane zagadnienia z fizjoterapii,
 • pracownia masażu medycznego,
 • pracownia masażu sportowego,
 • pracownia odnowy biologicznej,
 • pracownia fizjoterapii,
 • pracownia podstaw masażu,
 • praktyki zawodowe,
 • wychowanie fizyczne,
 • język migowy.

Czas trwania nauki:

 • 2 lata,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca pracy które zajmują technicy masażyści to:

 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • zakłady rehabilitacji,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • placówki pomocy społecznej,
 • przychodnie,
 • sanatoria,
 • placówki odnowy biologicznej.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu