Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Możliwość kształcenia w formie młodzieżowej, stacjonarnej oraz zaocznej. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji,
 • przeprowadzanie, mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
 • prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Przedmioty nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka,
 • zarys psychologii,
 • anatomia fizjologia i patologia,
 • podstawy mikrobiologii, dezynfekcji i sterylizacji,
 • pierwsza pomoc,
 • działalność gospodarcza,
 • pracownia dekontaminacji i sterylizacji,
 • pracownia umiejętności zawodowych,
 • praktyki zawodowe,
 • język migowy,

Czas trwania nauki:

 • 1 rok,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca zatrudnienia:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacyjne,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • pracownie endoskopowe,
 • gabinety stomatologiczne,
 • pracownie mikrobiologii,
 • gabinety kosmetyczne,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

katalog nie zawiera zdjęć !

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu