Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Nauka w formie stacjonarnej, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Zadania zawodowe (m.in.):

 • nawiązywanie i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
 • rozpoznawanie i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
 • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
 • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • okumentowanie, monitorowania i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego.

Przedmioty nauczania:

 • zarys psychologii,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • pierwsza pomoc,
 • zdrowie publiczne,
 • język migowy,
 • anatomia i fizjologia,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • dokumentacja w pracy terapeuty zajęciowego,
 • teoria terapii zajęciowej,
 • pracownia terapii zajęciowej,
 • pracownia komunikacji interpersonalnej,
 • praktyki zawodowe.

Czas trwania nauki:

 • 2 lata,
 • wymagane wykształcenie średnie,
 • do podjęcia nauki nie jest wymagana matura.

Miejsca pracy które zajmują terapeuci zajęciowi to:

 • oddziały rehabilitacji,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • oddziały szpitalne,
 • placówki oświatowe dla osób niepełnosprawnych.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu