Wolontariat

W naszej szkole od początku jej istnienia aż do dziś działa wolontariat. Głównym jego celem jest aktywna pomoc osobom potrzebującym.

Słuchacze „Medyka” pomagają wielu organizacjom wspierając je przy organizowaniu imprez na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Organizują i prowadzą szkolenia z zakresu udzielania pomocy medycznej.

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym, to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, podjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

Dla słuchaczy naszej szkoły wolontariat jest nadzieją i wyzwaniem na lepsze życie, poszukiwaniem wartości godnego życia, odnajdywaniem swojego miejsca i roli w świecie. Słuchacze-wolontariusze nabywają umiejętności komunikowania się z innymi oraz poruszania się w rzeczywistości społecznej.